Tytuvėnų Festivalis

Koncertas, skirtas Mindaugo karūnavimo dienai

1253 m. liepos 6-ąją dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas, tad Lietuvos valstybės įkūrėjo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė – Valstybės diena minima būtent liepos 6-ąją.
1251 metais Mindaugui priėmus krikštą, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė popiežiaus Inocento IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste. Tokiu būdu Lietuvos didysis kunigaikštis, vėliau Lietuvos karalius Mindaugas žengė žingsnį Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo Europoje link. Vis dėlto karaliaus Mindaugo ir kunigaikštienės Mortos vainikavimas buvo dar reikšmingesnis pasiekimas Lietuvai, kada popiežiaus įsaku buvo įkurta Lietuvos vyskupija, o kartu ir Lietuvos valstybė.

Šia ypatinga proga, Šeduvos Šventojo Kryžiaus Atradimo bažnyčioje skambės dueto: vargonininko Dainiaus Sverdiolo ir solisto Liudo Norvaišos (bosas), koncertinė programa, kurios metu turėsite progą išgirsti W. A. Mozart ir J. S. Bach kūrybą.