Tytuvėnų Festivalis

Muzika Popiežiaus kelyje

1993 m. Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, tuo palikdamas išskirtinę žymę Lietuvos politiniame,
kultūriniame ir religiniame gyvenime. Jam lankantis Kryžių kalne prie Šiaulių, valstybinis choras „Polifonija“
dalyvavo ir giedojo ceremonijos metu. Pažymėtina, kad choras, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo
vienas pirmųjų atlikėjų, ženkliai prisidėjusių prie profesionaliai atliekamos sakralinės muzikos sugrąžinimo į
mūsų šalies bažnyčias. Jonui Pauliui II dedikuota programa ypač aktuali dabar, kai kuriamas sakralinis
popiežiaus Jono Pauliaus II kelias, einantis ir per Raseinius, Šiluvą, Tytuvėnus.
Muzikinėje programoje – lenkų ir lietuvių kompozitorių kūriniai, inspiruoti popiežiaus tekstų arba jo
asmenybės.
Popiežiaus mintis, išsakytas Lietuvai pontifiko vizito Lietuvoje metu, sakytų pamokslų fragmentus, jo
knygose užfiksuotas mintis
skaitys Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas.

Valstybinis kamerinis choras “Polifonija”
Skaitovas Vladas Baranauskas
Dirigentas Linas Balandis