Tytuvėnų Festivalis

Poezija po bažnyčios skliautais

Poezijos popietė Pro memoria kunigui Ričardui Mikutavičiui.
Aktorė Dalia Michelevičiūtė skaito – V. Šekspyro, V. Šymborskos, R. M. Rilkės, K.
Bradūno, M. Martinaičio, J. Vaičiūnaitės, D. Kajoko ir kitų poetų kūrinius

Meilė – į kiekvieno žmogaus širdį įrašytas pašaukimas. Ji yra didžiausia dovana,
pažadas ir mūsų viltis. Laiminga ar skaudi, švelni ar dramatiška, žmogui, Dievui,
Tėvynei, meilė yra nepaprasta jėga pažadinanti kūrybai. Meilė ir žodis įvairiausiais
pavidalais suspindi poezijoje. Joje skleidžiasi žmogaus gyvenimo tikrovė: mintys,
jausmai, įžvalgos.