Tytuvėnų Festivalis

Poezija po bažnyčios skliautais

Pro memoria kunigui Ričardui Mikutavičiui. Poezijos po bažnyčios skliautais.
Liepos 7 d. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje aktorė Dalia Michelevičiūtė savo balsu ves klausytojus kunigo ir poeto Ričardo Mikutavičiaus atminimui skirtoje popietėje. Šviesaus atminimo kunigas Ričardas Mikutavičius (1935–1998) klebonaudamas Tutyvėnuose praleido 13 metų, jos atminimas rusena šiame Žemaitijos miestelyje gyvenančių parapijiečių širdyse. Iškiliame dvasininke tilpo trys asmenys: netradicinis dvasininkas, išrankus meno kolekcininkas ir savitas poetas, savo giluminį atsinaujinimą grindęs teologija, menu, poezija. Tytuvėnuose pačiu „brandaus socializmo“ periodu (aštuntasis–devintasis XX a. dešimtmečiai) R. Mikutavičius bažnyčioje įkūrė literatūrinį stendą, kuriame buvo skelbiama Bernardo Brazdžionio, kitų išeivijos poetų poezija, Antano Maceinos filosofija, paties kunigo poezijos bandymai. Čia jo nuveikta ir begalė darbų: puoselėtas bažnyčios choras  – didelis keturių balsų parapijiečių kolektyvas, rankomis komponuotos puokštės altoriui puošti, ruoštas įspūdingas savo dydžiu ir puošnumu Velykų ryto bažnyčios interjeras, atnaujinti vargonai, bažnyčios ir arkadų grindinys, kuriam plyteles kartu su darbininkais klojo pats kunigas Ričardas parkritęs ant kelių, bet svarbiausias iš jų – nepaisant ateizmo laiko parapijos žmonių sutelkimas arčiau bažnyčios, kvietimas atsigręžti į Dievą. Šviesaus atminimo dvasininkui skirtame vakare, Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Dalia Michelevičiūtė bažnyčios skliautus užpildys poezijos garsais. Aktorė neslėpia, jog gyventi ją įkvepia tikėjimas: „Be mišių diena prarastų savo svarbiausią dėmenį“, teigia ji, o rojų menininkė atranda „sakramentuose ir nuolankių žmonių akyse, tyliuose pasikalbėjimuose su tais, kuriems visur ir visada gali sakyti tiesą.“

„Meilė – į kiekvieno žmogaus širdį įrašytas pašaukimas. Ji yra didžiausia dovana, pažadas ir mūsų viltis. Laiminga ar skaudi, švelni ar dramatiška, žmogui, Dievui, Tėvynei, meilė yra nepaprasta jėga pažadinanti kūrybai. Meilė ir žodis įvairiausiais pavidalais suspindi poezijoje. Joje skleidžiasi žmogaus gyvenimo tikrovė: mintys, jausmai, įžvalgos.“