Tytuvėnų Festivalis

XVII Londono namų muzika

Kelmės dvaro sodyboje skambės ypatinga, dar šio dvaro menėse neskambėjusi barokinė muzika.
Gros klavesinininkė Alina Rotaru (Rumunija) ir viola da gamba – Darius Stabinskas. Dalyvaus dainininkai Nora Petročenko ir Nerijus Masevičius. Skambės XVII amžiaus Londono namų muzika.

1613 m. vasario 14-ąją, šv. Valentino dieną, Londono Vestminsterio rūmų Karališkojoje koplyčioje visa Anglija šventė princesės Elžbietos Stiuart (Elizabeth Stuart) ir Pfalco kurfiursto Frydricho V (Friedrich V.) sutuoktuves. Ceremonijoje dalyvavo ir gausybė menininkų, liaupsinusių jaunąją porą įvairiomis panegirikomis. Tarp tokių buvo ir poetas Džonas Donas (John Donne), dedikavęs jauniesiems vestuvinę epitalamą „Susituokę šv. Valentino dieną“. Šia proga leidėjo Viljamo Holo (William Hole) spaustuvė Londone išleido pirmąją Anglijos muzikos istorijoje spausdintą klavyrinės muzikos rinkinį „Parthenia or the Maydenhead“ (Partenija graikų mitologijoje reiškė šokančių merginų chorą). Jį sudarė didžių to meto virdžinalistų Viljamo Berdo (William Byrd), Džono Bulio (John Bull) ir Orlando Gibonso (Orlando Gibbons) virtuoziniai kūriniai. Po metų pasirodė ir antrasis klavyrinės muzikos rinkinys „Parthenia Inviolata or Mayden-Musicke“ (leidėjas Robertas Holas (Robert Hole), kurį sudarė nesudėtingi nenustatytų autorių kūriniai, skirti muzikos mėgėjams atlikti klavesinu ir bosine viola.

Šio koncerto sumanytojai į programą įtraukė visus „Parthenia Inviolata“ kūrinius, juos papildė pirmojo rinkinio instrumentiniais preliudais, kurantėmis, pavanomis ir populiariais anglų vokalinės muzikos kūriniais, tuo metu sukurtais Londone.