Tytuvėnų Festivalis

XVIII Tytuvėnų festivalio atidarymo koncertas

Oratio Dominica
Kiprijonas Bazilikas ir evangeliškosios himnodijos keliai
Vokalinis ansamblis „Jerycho“ (Lenkija), sakralinės muzikos vokalinė grupė „GŠ Ansamblis“
(Lietuva) ir senosios muzikos ansamblis „Morgaine“ (Vokietija, Lietuva, Lenkija)
Projekto vadovas ir dirigentas Bartosz Izbicki
Žymiausias XVI a. LDK didikas, pasukęs į protestantizmą, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos
didžiojo kunigaikščio artimiausias draugas ir patikėtinis kunigaikštis Mikalojus Radvila
Juodasis yra pirmosios LDK lotyniškojo šrifto spaustuvės įkūrėjas ir nebenutrūkstamos LDK
spaudos istorijos pradininkas. Kunigaikščio dvare Brastoje pradėjusi veikti spaustuvė ir jos
produkcija yra vienas reikšmingiausių Lietuvos Renesanso kultūros laimėjimų.
Vienas iš Brastos spaustuvėje dirbusių intelektualų buvo Radvilos Juodojo dvaro muzikantas
ir kompozitorius Kiprijonas Bazilikas (c.1535–c.1600), Krokuvos universiteto auklėtinis, kurį
laiką dirbęs Žygimanto Augusto kanceliarijoje, garsėjo ir kaip poetas, puikus stilistas ir
vertėjas. Brastos, dar kitaip vadinamojoje Radvilų Biblijoje yra puiki Baziliko panegirika,
apdainuojanti Radvilų herbą.
Visa žinoma Baziliko muzika buvo išleista 1550-ųjų pabaigoje, ją daugiausia sudaro
keturbalsiai polifoniniai kūriniai, užrašyti lenkų reformatorių naudojimui.
Prasidėjus kitaminčių reformatų persekiojimams, 1566 m. Kiprijonas Bazilikas paliko Lietuvą
ir išvyko į gimtąją Lenkiją.
Šios programos tikslas supažindinti su pamiršta XVI a. giedojimo praktika, įsivyravus
naujoms reformacijos kryptims Lietuvoje ir Lenkijoje, priminti apie vieną svarbiausių to
amžiaus mūsų šalies muzikos istorijos asmenybių.